Vårt første event! 

Tekst: Isabelle Ringnes
Bilder: Camilla Bergstrøm

Mandag 26. Oktober arrangerte TENK – Tech nettverket for kvinner sitt aller første event på Teknologihuset i Oslo. Arrangementet samlet snaue 100 teknologi-interesserte kvinner til en kveld med networking, relasjonsbygging og inspirerende innlegg fra både kjente profiler og nye stemmer i tech-bransjen.

IMG_0219
Fortell meg hvem du er, så skal jeg fortelle deg låsekoden din, sier Marte Løge til en oppspent sal.

Først ute blant talerne var Marte Løge (24) fra NTNU med sin presentasjon ; “Marte gjør ting hun ikke kan”. Marte avslørte til en stadig mer urovekket sal at dersom vi forteller henne hvem vi er, så kan hun hacke seg inn på mobilen vår. Marte har nemlig skrevet en masteroppgave om hvor forutsigbare låsekodene våre på mobilen ofte er, og har analysert så mye data at hun nå kan forutsi låsekoden på ukjentes mobiler med stor sannsynlighet.

Men dette er ikke første gang Marte har presentert oppgaven sin. Etter at hun leverte den inn på NTNU i våres, overtalte professoren hennes henne om å sende den inn til verdens største Hackerkonferanse, Defcon i USA. Selv om hun på det tidspunktet aldri hadde trodd at hun skulle vinne, fortalte hun ivrig om hvordan hun sto på toppen av et fjell i Sandnes da hun fikk beskjed om at hun skulle få presentere sin master foran hundrevis av profesjonelle hackere i Las Vegas.

Denne spennende seansen speiler mange av årsakene til at unge Marte har kommet så langt. Hennes beste tips til yngre jenter som ønsker å følge i hennes fotspor er å ta sjanser, rekke opp hånden og melde seg- selv om man ikke vet helt hvordan man gjør det. Avslutningsvis oppfordret hun TENK og andre kvinnelige tech-nettverk om å fortsette å jobbe målrettet mot å få flere jenter interessert i teknologi.
Blant hennes aller største drømmer er at hun en dag skal slippe å få spørsmålet;
“Hvordan er det å være kvinne i mannsdominert bransje?”

IMG_0230
Isabelle Bøhn (27) forteller om sin masteroppgave; Why are there so few women in tech in Oslo, Norway?

Kveldens andre taler var Isabelle Bøhn (27), nyuteksaminert masterstudent fra University of Durham i England. Isabelle har studert business i mange år og stadig vekk undret seg over hvorfor teknologibransjen, bransjen som er selve driveren til all fremtidig innovasjon, er så underernært på kvinner. Isabelle bestemte seg for å grave lenger ned i materien for å forsøke å finne årsakene og mulige løsninger på hvordan man kan tiltrekke seg flere kvinner til bransjen. Etter å ha gjennomgått 15 ekspertintervjuer med profiler i bransjen kunne hun presentere flere interessante funn og refleksjoner hun hadde oppdaget i prosessen. Hun benyttet også anledningen til å dele følgende anbefalinger til selskap som ønsker flere kvinner:

IMG_0214
Camilla Bjørn og Louise Fuchs forteller om TENK
IMG_6901
Heidi forteller om veien til topps og viktigheten av å skape rollemodeller for yngre jenter

Kveldens siste taler var Heidi Austlid som har jobbet hele sitt yrkesaktive liv i teknologibransjen. Hun ble nylig forfremmet til administrerende direktør for IKT Norge, noe hun feiret ved å sitere Mary Popins; “Alt er mulig om du ikke står i veien for deg selv”.
Heidi fortalte stolt om hvordan hun blant annet har bygget opp ed-tech industrien i Norge fra 5 til over 60 selskaper som i dag jobber med å lage bedre løsninger for læring ved hjelp av teknologi. Heidi var også et sentralt ledd i prosjektet Girl Tech Fest som under Oslo Innovation Week inviterte over 200 jenter under ti år til en hel dag med teknologi-morro og koding på Deichmanske Bibliotek, der også TENK var med å arrangere.

Heidi husker at hun som ung pike drømte om å bli som artisten Carola som barn, men at det til slutt ble hennes bestefar og hans magiske evner til å forutsi været (han jobbet som metrolog), som tente lysten til å jobbe med teknologi.

Heidis tale kunne ikke ha være klarere- om vi skal drive global innovasjon er vi er nødt til å drastisk øke
satsningen på unges teknologiske ferdigheter slik at de utvikles til ikke å bare bli konsumenter, men også kreatører av teknologi. Når bare 0,9 % av tech-entreprenører er kvinner, og det i løpet av de neste ti årene vil bli et behov for over 12 000 flere IT-arbeidere i Norge, er det ingen tvil om at arbeidet hun gjør er viktig.

Vårt mål

IMG_0218
Salen venter spent på kveldens første taler

Vi i TENK opplever at det i tech-event sammenheng ofte er for mye på fokus på hvordan kvinner har klart å “karre” seg til karrieren fremfor å snakke om hva de faktisk er dyktige til. Vi har sett seg lei av spørsmål om hvordan kvinner har klart å sjonglere et mannsdominert yrke med barn, liv og familie. Vi ønsket derfor å fokusere på å gi talerne fritt spillerom til å snakke om sine lidenskaper, og lære publikum om deres spesialfelt.

I tillegg til å høre de kloke refleksjonene fra de mer erfarne i bransjen er vi også opptatt av å løfte frem nye unge stemmer. Isabelle Bøhn understreket dette da hun siterte Facebook COO, Sandberg; “You cannot be what you cannot see”.
TENK håper at ved å løfte opp de nye unge talentene, som blant annet disse talerne, vil vi klare å skape og synliggjøre mange flere sterke rollemodeller for de mange unge, potensielle girl-geeksene i fremtiden.

Tech-kveld med TENK: Møt kvinner som baner vei

Vi er kjempe spente på å arrangere vårt første event for våre nå flere enn 1000 medlemmer.

Mandag 26. oktober kl 18:00 inviterer vi til det nyåpnede teknologihuset i Oslo. Over 100 damer og menn er velkommen til en aften med sterke talere, gode relasjoner og nettverksbygging. Helt gratis, selvfølgelig!

Blant kveldens talere kan vi avsløre følgende gjester:

Bilde: Kai Torgeir Dragland
Bilde: Kai Torgeir Dragland

Marte Løge (24) fra NTNU har vekket internasjonal oppsikt etter å ha levert sin masteroppgave på NTNU- faktisk så mye at hun ble bedt om å holde foredrag på verdens største Hacker Konferanse, Defcon i USA. Forskningen hennes dokumenterer at låsekodene våre på mobilen ofte er forutsigbare.
Screen Shot 2015-09-28 at 19.19.56

Isabelle Bøhn (27) har studert på Durham University i England og har akkurat ferdigskrevet sin masteroppgave om kvinner i teknologi i Norge. Oppgaven har belyst mangelen på kvinner i industrien, og inneholder intervjuer med 15 sterke kvinnelige og mannlige profiler i bransjen. Isabelle har jobbet natt og dag for å komme til bunns i hvorfor det er slik, og ikke minst- hva kan gjøres for å skape langvarig endring?
heidi

Heidi Austlid (38) har jobbet med IKT-politikk i hele sitt yrkesaktive liv, og har ledererfaring fra offentlig og privat sektor. Austlid har arbeidet i IKT-Norge i 7 år og ble nylig forfremmet til administrerende direktør i IKT-Norge.
Denne kvelden kommer alle til å fortelle om sine prosjekt, refleksjoner og konklusjoner. Vi gleder oss!

Fortsett Tech-kveld med TENK: Møt kvinner som baner vei

Refleksjoner fra tech-toppen- en uformell chat med Anita Krohn Traaseth

Fotograf: Agnete Brun

Tekst: Isabelle Ringnes / Anita Krohn Traaseth

Anita Krohn Traaseth er et stort forbilde for alle med lidenskap for både teknologi og ledelse. Anita begynte sin karriere som trainee i IBM i 1996, og har siden hatt mange spennende stillinger, deriblant som administrerende direktør for Hewlett-Packard. I dag besitter hun den viktige stillingen som CEO i Innovasjon Norge. TENK har vært heldige å få grave litt i hennes refleksjoner og råd rundt det å jobbe i tech-bransjen.

Isabelle: Tech-og innovasjonsbransjen er i kontinuerlig og hurtig utvikling. Teknologi er blitt driveren i tilnærmet alle industrier og jeg tror mange kan føle seg overveldet av alt det nye og ukjente. I TENK så ønsker vi å inspirere flere kvinner til å tre inn i tech bransjen, også de som ikke har teknisk utdannelse- er det slik at man må ha en teknisk bakgrunn for å jobbe med teknologi? 

Anita: Man må IKKE ha teknologiske forutsetninger eller hatt en glødende interesse for teknologi fra barndommen av for å starte i IT bransjen – jeg startet i IBM uten å være interessert i teknologi som 24-åring og var mest opptatt av å få muligheten til å lære i et globalt selskap. Det er mange ulike roller man kan ha i IT bransjen uten å være ingeniør, og det er en merkevareassosiasjon som blir feil hvis man tror at alle jenter må like eller kunne koding. Jeg har lært meg dynamikken i teknologibransjen, hva teknologi er med på å løse og realisere, det er min interesse.

Det som har trigget min interesse er ikke å kunne mest om teknologiske detaljer, men å kunne omsette det tekniske potensialet til nytteverdi for en kunde i hverdagen.

IT-bransjen setter ofte premisser for innovasjonsutvikling i andre bransjer, og teknologi er i dag fundamentet for enhver bransje og bedrift sammenlignet med når jeg startet i bransjen i 1996, da den berømte artikkelen fra DN kom: «Internett er en flopp » . Implisitt er det å følge med på utviklingen en del av DNA’et når man jobber i verdens største teknologiselskaper.

osvold_en_floppIsabelle: Mulighetene de nye teknologiske utviklingene byr på er utallige og utrolig spennende- men også overveldende. Må man kunne alt?

Anita: Ingen kan alt. Det blir en umulig oppgave å holde seg oppdatert på et så bredt spekter av kunnskap og produkter. Du må velge. Jeg var mest interessert i å forstå helheten. Nok til å kunne forklare potensialet teknologi har for kunder og markedet, og da må man følge med, hele tiden – men man kan ikke ha ambisjoner om å kunne alle detaljer om alle produkter og løsninger. En annen refleksjon er å lære seg hvordan teknologien fungerer ved å se det live hos kunder og å sette sammen et tilbud – ved for eksempel å være selger; da får man god anledning til å se systemer i bruk, du må prise og konfigurere løsninger, vite hvilke elementer som skal til for eksempel i en stor programvare eller outsourcing kontrakt og hvilken rolle og oppgave en server og et nettverk har. Dette tilegner man seg best ved å jobbe med det. Det kan læres i jobben. Det som har trigget min interesse er ikke å kunne mest om de ulike teknologiske løsningen på detaljnivå, men å kunne omsette det tekniske potensialet til nytteverdi for en kunde i hverdagen.

Isabelle: Teknologien utvikles i en eksponensiell fart. Nye løsninger, plattformer og verktøy lanseres nesten daglig. Hvordan holder du deg oppdatert?

Anita: Jeg er opptatt av å være hands-on på de nye digitale kommunikasjonsplattformene, teste ut nye løsninger, og jeg er veldig nysgjerrig på alt av apper. Jeg er ikke så opptatt av teknodingser at jeg må ha det nye med en gang. Jeg leser også mange artikler, forskning og caser rundt hvordan arbeidsliv og næringsliv vil se ut fremover, og det er ikke en artikkel i dag som ikke omtaler viktigheten av teknologi som ‘enabler’. De beste kildene for å holde meg oppdatert er via sosiale medier. Der følger jeg enkeltpersoner og magasiner, norske og internasjonale, som linker til de mest spennende artiklene. En ledergruppe i dag må ha teknologisk og digital forståelse.

En ledergruppe i dag må ha teknologisk og digital forståelse.

Isabelle: Det er snart ett år siden du begynte i jobben som CEO i Innovasjon Norge. Hva var et av de første tiltakene du iverksatte?

Anita: På teknologisiden var noe av det første jeg gjorde å løfte opp vår IT sjef til CDO (Chief Digital Officer) rett inn i ny ledergruppe. En ledergruppe i dag må ha teknologisk og digital forståelse. På ledersamlingen i høst hadde han en to timers gjennomgang der vi som øverste ledere definerte hvilke «Digital Moments» vi mener vi må levere på for våre kunder. Vi måtte beskrive prosesser vi har med våre kunder som vi ønsket skulle være annerledes enn i dag. Eierskapet til digitaliseringen og teknologi må være forankret helt på toppen, det er ikke noe man ‘outsourcer’, men må være med å utvikle selv. Vi må ha innsikt i hvor skoen trykker selv om vi ikke utfører alle prosessene selv. Vi har laget en tre års digitaliseringsplan, der vi tar prosjekt for prosjekt – og i desember lanserer vi MinSide for grundere. Det skulle selvfølgelig ha vært på plass for lenge siden, men man må jobbe med det man har og ikke bli for ambisiøs med store prosjekter som failer – for det handler om arbeidsprosesser og folk, og om kultur – og det undervurderes ofte.

Følg Anita på bloggen Tinteguri.com og få mer innsikt i hennes reise i boken hennes GODT NOK for de svina.

Kvinner i tech er god business

I forrige uke var vi i TENK-styret på en roadtrip. Her finner du presentasjoner og video fra foredragene vi holdt.

Skal du være en driver i mediebransjen må du lære deg å elske teknologien

Vi i TENK holdt nylig en presentasjon om hvorfor det å få flere kvinner inn i teknologi er god business. I salen satt over 100 medieledere. Historien vi fortalte er enkel. Vi står midt i en teknologisk revolusjon som snart berører absolutt alle industrier. Skal du være en driver i egen bransje må du lære deg å elske teknologien.

Se presentasjonen vi holdt for Schibsted Norge:
«Kvinner i tech er god business, TENK-Norge»

Hvor mye tech må du kunne?

Vi arrangerte også frokostseminaret «Lean In» i Schibsted Media Group med tema «How tech-savvy do you really have to be». I salen satt det over 130 teknologiengasjerte kvinner fra ulike selskap i Schibsted. Målet med samlingen var å få enda flere kvinner interessert i teknologi og ledelse.

Se presentasjonen fra «Lean In» i Schibsted:
«Women in tech now»

Hele eventet ble livestreamet. Her kan du se webcasten fra Schibsted Media Groups Lean In.

Les også Medier24s reportasje om eventet. Her kommer tekno-damene, og de vil bli mange: – Flere kvinnelige ledere er ikke kvinnesak, men god business

WOMEN IN TECH, med panel og arrangører, foran fra venstre: Ida Barth Anderssen, Anette Mellbye, Louise Fuchs, Isabelle Ringnes, Camilla Bjørn, Espen Sundve, Jeanette Dyhre Kvisvik og Lidia Oshlyansky. FOTO: Gard Lehne Borch Michalsen

 

 

Syv områder du som medieaktør må beherske for ikke å bli spist

Hvis målet er å være mer enn bare en reaksjonær aktør i mediebransjen må man omfavne teknologien. Her er et forsøk på å definere digital kompetanse. Kanskje kan punktene skape diskusjon og tankespill.

Vi i TENK holdt nylig en presentasjon om hvorfor det å få flere kvinner inn i teknologi er god business. I salen satt over 100 medieledere. Historien vi fortalte er enkel. Vi står midt i en teknologisk revolusjon som snart berører absolutt alle industrier. Skal du være en driver i egen bransje  du lære deg å elske teknologien.

Men fremfor å drive for innovasjonen selv, er mediebransjen – spesielt de tradisjonelle mediene – i ferd med å bli spist opp av teknologiselskapenes stadige disrupsjon av både innhold, forretningsmodell og teknologi. Da hjelper det ikke at kjønnsbalansen i teknologiske stillinger er kritisk skjev. Kun en av fire teknologistillinger er besatt av en kvinne. Av disse er kun 24% ledere.

IKT Norge anslår at Norge om 10 år vil ha behov for å besette over 12 000 nye stillinger. De blir vanskelige å besette om nesten halvparten av arbeidsstokken velges bort. Når man i tillegg vet at monokultur er dårlig for innovasjon og produktutvikling er vi nødt til å jobbe aktivt med å rekruttere og utvikle kvinner i tech helt fra barneskolen.

Dette er ikke bare en kvinnesak, det er et godt businesscase.

I arbeidet med presentasjonen hadde vi mange interessante diskusjoner med dyktige fagfolk om hva som kreves skal man besitte en ledende selskapsposisjon. Det resulterte i syv punkter som vi mener dekker de viktigste områdene innfor begrepet digital kompetanse.

Her er 7 kompetanser som er essensielle i mediebransjen akkurat nå: 

Journalistisk forståelse
Content is king but technology is dictator. Jobber du med redaksjonell eller annen digital tjeneste: kjenn kjernen i det du selger og vit hva som til enhver tid skal kurates, enten det er VG eller Finn.no. I nyhetssammenheng, tenk ut hvordan saken og leseropplevelsen kan løftes ved bruk av teknologi- et fantastisk eksempel er New York Times sin reisereportasje med Hurtigruten.

Brukeropplevelse (UX)
Brukernes krav og forventninger er høye og de endres i et kjempetempo. De forventer sømløse og personaliserte tjenester. I produktutviklingprosessen er målet å skape et design som frigjør brukere fra å tenke selv når de bruker produktet ditt. Teamet bør ha gjort all tenkingen på forhånd. Det skal være intuitivt, enkelt og lekkert. Her er det lov til å la seg inspirasjon av Steve Jobs’ visjon til Apple`s produkter.

Byggeklossene
Byggeklossene til produktene, som kodene, software og hardware.

Ta deg tid til å danne en grunnforståelse av hvordan produktene dine utvikles og prosessen som ligger bak dem. Tilegn deg nok tech-kunnskap til å effektivt kunne kommunisere med utviklere. Ikke bare gjør det prosessen enklere og raskere, men innsikten din gjør at du selv kan identifisere nye muligheter for å implementere funksjoner. Ikke vær redd for å stille spørsmål om det er noe du ikke forstår. Bare husk å lytte godt til svaret.

Innsikt og analyse
Vi lever i en datadrevet verden. Alt skal tagges, overvåkes, analyseres og justeres. Mye brukerdata kan virke overveldende. Formuler smarte hypoteser og test antakelsene dine kontinuerlig. Sørg for å sette og måle riktig KPI`er og vær alltid på vakt etter å se nye mønster. Følg modellen «build-test-measure-iterate-repeat».

Kommersialisering
Evnen til å kunne kommersialisere på produktet.

Vi har en million tjenester å velge mellom. Å overbevise mennesker om å bruke produktet ditt fremfor et annet er vanskelig. I en freemium dominert verden er det i tillegg en sann kunst å få dem til å betale for det. A/B- test prisstrategier, vit og selg verdien til produktet ditt og sørg for kontinuerlig produktutvikling for å beholde og tiltrekke nye betalende brukere.

Skape organisk vekst
Sosiale medier har skapt en flust av nye utfordringer for mediebransjen, men det er også blitt et av våre kraftigste verktøy. Brukerne får i økende grad nyhetsstrømmen via sosiale medier og det er derfor avgjørende å ha en solid forståelse av hvilke trender og strategier som gjelder for å optimalisere trafikkdriving, rekkevidde og organisk liv for tjenesten. Disse endres stadig med nye regler og plattformer. Hold deg oppdatert og snakk med folk i bransjen slik at du bestandig er up-to-date.

Organisering og kultur
Selskap og organisasjoner må rigges slik at man smidig kan endre seg eller kombinere ekspertområder raskt for å øke resultater og produktkvalitet. Innovative enheter må dannes i større organisasjoner og ha frihet til å eksperimentere. Selv et sterkt brand må tørre å slippe “uferdige” produkter slik at man kan validere, justere eller drepe ideer raskt og kostnadseffektivt.

La oss slutte å snakke om dette som digital kompetanse.

Med disse sju kompetanseområdene vil vi samtidig komme med en oppfordring samtidig: La oss slutte å snakke om dette som digital kompetanse.  I det 21. århundre er dette vi snakker om nå kompetanse. Punktum.

Hvorfor flere kvinnelige ledere er god business

Av: Isabelle Ringnes, med-gründer i TENK

Jeg, som mange andre, har observert den siste ukens flust av kvinnelige lederes tilsvar til det faktum at tre av landets største selskap har valgt en ny mannlig toppleder. Blant annet har Anita Krohn Traaseth, Linda Bernander Silseth, Hege Ulstein og Hanne Skartveit fyrt fra seg med «dannet raseri».

På vegne av de fleste unge og ambisøse kvinner drister jeg meg til å innrømme at det er svært lite inspirerende at både Telenor, NetCom, Yara, TV 2 og Statoil har ansatt nye mannlige toppledere i løpet av de siste året. Og slik jeg oppfatter det, så er det ikke kvinnene som er taperne her, det er selskapene.

Etter å ha gjort et dypdykk i flere omfattende studier som undersøker effektene av kvinnelige toppledere er jeg overbevist om at disse selskapene burde revurdere valgene sine. Jeg tror ikke valgene deres handler om kvinnehat eller jag. Jeg tror tendensen til stadig å ty til mannlige toppledere ligger i fastgrodde kjønnsstereotyper og historisk trygghet i at det alltid har gått bra med mannlige toppledere.

Det er ikke mangel på forskning som viser at økt mangfold gir bedre produkter, arbeidsmiljø og resultat. Flere perspektiver, erfaringer og bakgrunner øker kreativiteten og bedrer brukerforståelsen; faktorer som er helt avgjørende i dagens globale og konkurransepressede marked.

Men mangfold er én ting. Den høye andelen sysselsatte kvinner i Norge bidrar til en sterk økonomi. Men på leder-og toppledernivå er kvinneandelen mager. Selv land som Rwanda og Nicaragua har flere kvinner i lederstillinger enn Norge.

Dette til tross for at det ikke finnes mangel på omfattende studier som beviser at kvinnelige toppledere virkelig er god business:

  • Quantopian, et selskap som utvikler algorytmer, viste nylig til en undersøkelse av de 1000 største amerikanske selskapene. Undersøkelsen viste at selskapene representert med kvinnelig toppleder hadde 226% høyere avkastning enn resten av selskapene. De 80 selskapene med kvinnelige toppledere hadde en avkastning på 348% over en 12-års periode sammenlignet med 122% for resten av selskapene på S&P 500 indeksen. Med andre ord; selskapene med kvinnelige sjefer hadde nesten tre ganger så høy avkastning som resten av aksjemarkedet.
Den grønne linjen er S&P 500, som skal representere markedet, mens den blå linja er de 80 selskapene med kvinnelige ledere.
Den grønne linjen er S&P 500, som skal representere markedet, mens den blå linja er de 80 selskapene med kvinnelige ledere.
  • Credit Suisse Gender 3000 undersøkte i 2014 over 28 000 ledere fra 3000 selskaper i over 40 land. Undersøkelsen viste at aksjeverdien til selskaper som er verdsatt til over $10 mrd og har kvinnelige styremedlemmer gjør det 26% bedre enn selskaper som kun har menn i styret.Screen Shot 2015-05-27 at 1.39.49 PM Rapporten viste også at selskapene med flere kvinnelige ledere har bedre avkastning, høyere valuering, høyere aksjeverdi og høyere utbytte. I tillegg sammenlignet de selskap der kvinner utgjorde færre enn 5% av ledende stillinger med selskap som har flere enn 10% kvinner i nøkkelposisjoner. Resultatene er slående. Selskapene med høyere kvinneandel har 27% høyere eierkapitalrentabilitet og hele 42% høyere utbytte.
  • Fortune viser til at Fortune 1000 selskapene med kvinnelige toppledere har gitt en gjennomsnittlig avkastning på 103.4% over ti år, sammenlignet med 69,5% avkastning på S&P aksjeindeksen over samme periode. female_return_percfemale51_2013-revenues_v2

Enda bare 51 av Fortune 1000 selskapene har kvinnelige toppledere utgjør disse 51 selskapene 7% av den totale omsetningen for hele gruppen. Tristere er det at til tross for at de kvinnelige topplederne kan skilte med sterkere finansielle resultat, blir de fremdeles betalt mindre. Den gjennomsnittlige lønnen for de 11 best betalte kvinnelige lederne er $1.6 millioner mindre enn gjennomsnittet for menn i samme gruppe.

  • Development Dimensions International (DDI) undersøkte over 13,000 ledere i 2031 organisasjoner i 2015. Rapporten viser at blant de 20% mest suksessfulle selskapene utgjør kvinnelige ledere 37% av management-teamet. I tillegg viser det seg at blant de 20% minst suksessfulle selskapene er andelen kvinner kun 19%.

fig4_genderdiversity

Til tross for at tallene tilsier at flere kvinner er lønnsomt for både selskap og samfunn, så er det i Norge fortsatt bare 13% kvinnelige ledere og 3% kvinnelige toppledere i næringslivet. Det finnes ingen kvinnelige toppledere blant de 60 største selskapene på Oslo Børs. Hele 49 land har flere kvinnelige ledere enn Norge. Norge ligger på 50. plass med en prosentandel på 32,2 prosent, i følge en undersøkelse av kjønnsbalansen blant ledere på alle nivåer i offentlig og privat sektor, utført av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Screen Shot 2015-05-27 at 1.31.11 PM

Spørreundersøkelsen til DDI hinter såvidt om hvorfor dette er tilfellet. Enda de ikke kunne identifisere noen reelle forskjeller mellom de spurte mannlige og kvinnelige lederne med tanke på ledelse-egenskaper eller evne til å påta seg utfordringer, så de at de mannlige lederne var langt mer sannsynlige til å gi seg selv høyere rangeringer. Det var med andre ord mer sannsynlig at menn annså seg selv som effektfulle ledere sammenlignet med sine kolleger. Studier viser at dette også er tilfellet i akademiske miljø. Menn utstråler selvtillit og overvurderer egne prestasjoner, og kvinner tenderer til å undervurdere sine.

Selv om kvinner ikke rangerer seg selv som fremragende ledere så vet vi at dette ikke har rot i virkeligheten. Studier fra Harvard har vist at kvinner rangeres som bedre ledere av alle sine kolleger på alle nivå sammenlignet med menn, og at «scoren» deres øker desto høyere opp i ledelsen de er. Screen Shot 2015-05-27 at 2.56.29 PM

I tillegg viser studien at kvinner er rangert betydelig bedre i 12 av 16 av de viktigste lederegenskapene (egenskaper definert av mange års studier på Harvard). Se nedenfor.

Screen Shot 2015-05-27 at 2.53.13 PM
Menn scorer høyere på «develop strategic initiativ»,
  • En undersøkelse av Gallup viste nylig at kvinnelige ledere både er mer engasjert og er mer engasjerende i arbeidssammenheng. 41% av kvinnelige ledere er engasjert på jobb sammenlignet med 35% av menn. Dette er uavhengig om kvinnene har barn eller ikke. I tillegg viser Gallup at arbeidstakere med kvinnelige ledere i gjennomsnitt er 6% mer engasjert enn de som jobber for en mannlig leder. Tidligere Gallup-undersøkelser viser stadig til en sterk korrelasjon mellom engasjerte arbeidstakere og selskapers suksess; blant annet har organisasjoner med engasjerte ansatte 147% bedre EPS (resultat per aksje) enn sine konkurrenter.

Et selskap med engasjerte ansatte utgjør hele forskjellen. Disse arbeidstakerne er dypt knyttet til verdiene og målene til selskapet. Når ansatte er engasjerte, lidenskapelige, kreative og selvdrevne sørger entusiasmen deres for at selskapet vokser. Når ansatte ikke er engasjert eller misliker arbeidsoppgaver, ledere eller organisasjon bidrar de til ukultur og dårlig business.

Screen Shot 2015-06-02 at 11.49.49

Så mitt spørsmål er da, hvorfor søker ikke disse selskapene som lever i en verden der resultater er drevet av data og innsikt, en kvinnelig toppleder når dataen er krystallklar?

Ja til flere kvinnelige talere!

TENK sendte nylig ut et skjema der vi oppfordret kvinner i teknologibransjen til å registrere seg som potensielle fordragsholdere og talere. Dette gjorde vi fordi det desverre ofte er et mindretall kvinnelige talere på konferanser og seminarer i Norge. Vi har fått signaler om at dette er fordi at de vanskelige å finne.

Men nå er det derimot ingen unnskyldninger; listen under har 40 tech-kvinner som gladelig påtar seg taler-oppdrag.

Er du kvinne i tech-bransjen og vil være med på listen? Registrer deg her.

10 års innsats for å få jenter interessert i teknologi

Av Isabelle Ringnes

Sammen med IKT- Norge, Girl Geek Dinners og Oda Nettverket jobber vi nå for å finne løsninger til hvordan vi kan få opp interessen for teknologi hos jenter i barneskolen. Internasjonalt finnes det en rekke tiltak som blant annet Girls Who Code, Hour of Code og Code.org. Vi trenger faktisk ikke å se lenger enn til Sverige der de nylig lanserte Women in Tech og Tekla Festivalen, en tech-festival dedikert til jenter med artisten Robyn i spissen.

Vi må starte tidlig

Forskning viser at etter at jenter er fyllt ti år er det vanskelig å generere interesse for teknologi. Skillet er klart og tydelig, og tallene lyver ikke. Vi vet fra internasjonale eksempler og studier at vi må ta tak i jenter på et yngre stadie for å inspirere dem til å ta sikte på studier og karrierer innenfor et felt som uten tvil vil forbli den største driveren i verden i fremtiden.

Men hvorfor er det så viktig å få jenter interessert? Ikke bare viser statistikker at selskaper med flere kvinnelige ledere gjør det resultatmessig bedre, men som representanter av 50% av alle konsumenter er vi avhengig av at produktene vi bruker har et kvinnelig perspektiv bak dem slik at de også blir tilpasset oss.

Stygge tall

I fjor viste statistikkene at kvinner har færre enn 18% av tech-posisjonene i verdensledende selskaper som Facebook, Twitter, Google, Pandora, Yahoo og LinkedIn. Dette er selskaper som utvikler produktene vi omringes av hver eneste dag. Det er mange eksempler på produkter og løsninger som har feilet fordi det ikke har vært kvinner som har vært med å utvikle dem og forutsett ulempene de kan medføre for det motsatte kjønn. Blant annet virket ikke air-bags fordi de ikke hadde tatt hensyn til kvinners anatomi. Heller ikke den første stemme-gjenkjennelses teknologien klarte å gjenkjenne kvinners stemmer. Et humoristisk eksempel fra tech-giganten Apple er de store glasstrappene som er innstallert i deres verdenskjente butikker. De ser helt klart fantastiske ut- men hvor var kvinnen som sa «gutter, det er mulig at kvinner i skjørt ikke vil syntes at denne løsningen er helt ideell når de troner over en hel butikk med gadget-geeks.»

I dag er disse trappene frostet.

Jenter må få være jenter

Jenter må få lov til å være jenter. Det er ikke noe galt i at mange unge jenter vil leke med Barbie eller omringes av rosa. Løsningen kan ligge i å kombinere stereotypiske jente-ting med intellektuelt stimulerende leker, som f.eks Little Bits, Goldie Blocks, Romo og Roominate.

Også Code.org sitt initiativ for å lokke jenter til å kode Elsa i Frost eller grunderen av Linkitz som lar jenter lage smykker med kode stimulerer interesse. Kanskje kan Harvard-studenten Grace Choi som utviklet MINK, en 3D printer for sminke, være en inspirasjon?

Det er ingen hemmelighet at jenter og gutter har forskjellige interesser og motiveres av forskjellige ting. Vi vet at jenter er interessert i teknologifaget så lenge det også er tilpasset dem. New York times rapporterte i går om et studie som viste at teknologi-fag med fokus på sosial velferd og humanitært arbeid tiltrakk seg kvinneandeler på over 70%. Flere norske og amerikanske universiteter har bevist at små justeringer på studienavn tiltrekker flere jenter. Blant annet har NTNU fått langt flere kvinnelige søkere etter at de endret «elektronikk» til «elektronisk systemdesign og innovasjon».

Vi er forskjellige og godt er det

Uansett bør det ikke handle om at jenter og gutter skal være like. Det er nettopp derfor vi trenger jenter i det som i dag er en svært mannsdominert bransje, fordi vi vet at mangfold og ulike bakgrunner fører til bedre produkter. Skal Norges innovasjoner settes på verdenskartet må vi utnytte alle de smarte kvinnelige hodene.

Eller som Jens Stoltenberg sa «Kvinner er mer verdt enn oljen».

Innsikt til handling

Det er ingen tvil om at det må gjøres noe. Problemet vil bli verre ettersom etterspørselen i bransjen vil øke eksponensielt de neste årene. I USA er det estimert at det vil trengs over 1 million flere dataingeniører innen 2020, og at bransjen vil etterlysere 3 ganger så mange som det som produseres idag. Da trengs ikke bare gutter, men jenter også.

Men heldigvis er søkelyset på. I fjor avslørte blant annet Twitter, Google og Facebook nedslående statistikker på selskapenes kvinneandeler i et offentlig forsøk på å pushe dem selv til å aktivt ta tak i problemet. Intel har gått ut og sagt at de vil gjøre innsikt til handling ved å investere $300 million dollar i trening og rekruttering av kvinner og underrepresenterte minoriteter. Etter at selskapet GoDaddy ble dømt for en rekke seksuelt trakasserende reklamesnutter, har de i år gått inn for å rette opp inntrykket ved å ansette 40% kvinnelige interns, opp fra bare 14% i fjor. I Norge ser vi frivillige organisasjoner som TENK, Oda Nettverket og Girl Geeks Dinners, i tillegg til næringslivets initiativ som Female Future og Women in Tech. DNB og Schibsted har nylig uttalt aktive strategier for å rekruttere flere kvinnelige ledere og å få flere kvinner inn i tech-posisjoner. Det skjer ting og vi håper at flere selskaper kaster seg på bølgen.

For å møte etterspørselen er det kritisk å sørge for at vi i Norge produserer nok kvinnelige tech- talent. Og da må man begynne helt fra barndommen. I England er programmering blitt obligatorisk i barneskolen. Det er ikke tenkt at alle MÅ bli programmerere, men fordi koding og teknologi er en del av tilnærmet alle produkter vi omgåes til daglig er det viktig at vi vet hvorfor og hvordan de fungerer. På akkurat samme måte som at alle vet litt om medisin, juss og økonomi, bør alle kunne litt om informasjons teknologi. Også derfor tror vi på innføring av programmering som obligatorisk fag i barneskolen. President Obama har ved flere anledninger uttalt viktigheten av koding i barneskolen. Jeg håper at Erna Solberg snart vil forstå alvoret og kaste seg på bølgen.

We’ve got to have our kids in math and science, and it can’t just be a handful of kids. It’s got to be everybody. Everybody’s got to learn how to code early.

Barrack Obama

Mye blir gjort og mer blir snakket om. Jeg håper at økt media oppmerksomhet, aktive tiltak, strategiske mål og forskning vil føre til positiv endring. I dag kom en ny rapport fra Oda Nettverket som ga ild til håp- fra å ha stagnert rundt kun 1/5 kvinnelige i IT bransjen er tallet nå økt til 1/4.


Teknologibransjen er en bransje som er kjent for å snu seg raskt, og også på dette feltet tror jeg at raske endringer er mulig dersom man går aktivt inn for det.

Under Tribeca Film Festivalen i New York fikk dokumentaren CODE: Debugging the Gender Gap mye positiv oppmerksomhet. Filmen blir lansert i løpet av det neste året, men i mellomtiden kan du ta et dyppdykk i produsentens tanker om filmen. Under kan du se trailer:

Nytt digitalt krutt inn i TENK-styret

Vi er utrolig heldige over å få Louise Fuchs, dansk dynamitt og digital kommunikasjonsspesialist i Schibsted Media Group, inn i TENK styret. Louise er brennende engasjert i mye, men mest i å få flere kvinner til å jobbe med teknologi, innovasjon og entreprenørskap.

Louise kom inn i TENK med masse ideer og energi og vi gleder oss til å se hvilke tiltak vi kan få til sammen for å øke den kvinnelige andelen i ledende tech-posisjoner i Norge.

Louise er alltid klar for nye innspill, så ikke vær flau! Send mail louise.fuchs@schibsted.no.

Vil du vite hvem andre som er i styret kan du finne oss her.

VELKOMMEN LOUISE!

Tech-Bootcamp

I november reiste Camilla og Isabelle fra TENK på helgetur til London. For å shoppe? Nei! Sammen deltok vi på et to-dagers bootcamp «Programming for Non-Programmers».

Kurset ble avholdt på General Assembly. I løpet av to fulle dager fikk vi solid innføring i HTML, CSS og JavaScript samt gjennomgang av nettets infrastruktur og traff mange andre spennende mennesker som også ønsket en bedre hands-on erfaring i programmering. Vi hadde det kjempe gøy og lærte masse. Det aller kuleste var trikset som lar deg endre en nettsides design ved å leke med HTML koden lokalt. Alt du gjør er å høyre klikke på nettsiden du er på, velge «inspect element» også kan du endre koden direkte og se endringene realtime på siden. Det er selvsagt bare du som kan se endringene, men ganske gøy å screen shotte og lure andre! (se bildet under)

Screen Shot 2015-04-01 at 15.23.10

Såkalte videreutdannings-og bootcamp skoler i teknologi har blitt veldig populært nå som teknologi er del av alles hverdag og jobb. General Assembly er bare en av mange skoler som tilbyr en rask innføring i tech-bransjen, men det er også mange andre skoler verden over som tilbyr lignende program. Her er en oversikt med noen skoler i storbyer verden over. Også Westerdahls i Oslo har gode tilbud for de som ønsker å lære seg mer programmering.

Det er ingen tvil om at det er viktig å forstå seg mer på hvordan produktene vi bruker hver dag fungerer i praksis, og ikke minst så er det vesentlig å sette seg inn i hva som er mulig å få til selv. Ikke alle har tid til å reise å få med seg slike tilbud i person, og det finnes også en rekke nettsteder som tilbyr gratis opplæring i programmering.

Til tross for at vi begge jobber med teknologi daglig så var det kjempe morsomt å «get our hands dirty» ved å kode selv. Anbefales på det sterkeste!